Ένα βήμα προς την περιβαλλοντική αειφορία

Ένα βήμα προς την περιβαλλοντική αειφορία

World map made out of grass and other greenery

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Η JACQUES HERMES, γνωστή ελληνική εταιρεία μόδας, έκανε ένα βήμα προς τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακά (CO2) της, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Shopify Planet. Μέσω της δράσης αυτής, πληρώνει αντίτιμο μηδενικού άνθρακα για κάθε παραγγελία που εκτελεί μέσω e-shop. Αυτή η συνεισφορά ενισχύει τις προσπάθειες για έναν πιο πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον πλανήτη. Είναι μία ενέργεια που στηρίζεται σε πρόσφατες ακαδημαϊκές μελέτες που τονίζουν τη σημασία των βιώσιμων πρακτικών στην βιομηχανία της μόδας για τις παγκόσμιες προσπάθειες μείωσης των εκπομπών CO2.

Σύμφωνα με την μελέτη των Wang et al. (2021), ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας είναι εφικτό να έχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 με την εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, βελτιωμένων διαδικασιών παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι συνεργατικές προσπάθειες σε ολόκληρο τον κλάδο και η υποστήριξη της πράσινης πολιτικής έχουν ουσιαστική σημασία για την επιτάχυνση της μετάβασης σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κυκλικότητας στη βιομηχανία της μόδας. Οι Cole et al. διαπιστώνουν σε μία μελέτη τους (2022), ότι οι πελάτες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων στη βιομηχανία υιοθετώντας πιο βιώσιμες συμπεριφορές, όπως η επισκευή και ανακύκλωση των ρούχων και η υποστήριξη βιώσιμων εμπορικών σημάτων.

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Shopify Planet, η JACQUES HERMES συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες. Αποδέχεται πως η βιομηχανία της μόδας θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε αυτό το ζήτημα και πως οι βιώσιμες πρακτικές θεωρούνται πλέον απαραίτητες για την εξάλειψη των εκπομπών και ρύπων. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ενισχύσουν την προώθηση της βιωσιμότητας στον κλάδο. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των επωνυμιών που ευαισθητοποιούνται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και η υιοθέτηση (πιο) βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινή ζωή.

Αξίζει να αναφερθεί πως το αποτύπωμα άνθρακα της βιομηχανίας της μόδας έχει σημαντικό μέγεθος. Ορισμένες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι αποτελεί έως και το 10% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή αυξάνονται συνεχώς και οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα ενδέχεται να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Shopify Planet, η JACQUES HERMES όχι μόνο συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες μείωσης των εκπομπών άνθρακα, αλλά επιδεικνύει επίσης τη δέσμευση για βιωσιμότητα και ενδιαφέρον απέναντι στο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό της κοινό. Η δράση αυτή μπορεί να ενθαρρύνει και άλλες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τέτοιες πρακτικές ώστε να υπάρξει μαζική και ουσιαστική συμβολή στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

 

Πηγές:

Wang, Y., Kembel, S. F., Gaines, L., & Keoleian, G. A. (2021).
The feasibility of achieving net-zero greenhouse gas emissions in the textile sector by 2050. Journal of Cleaner Production, 315, 128362.

Cole, J. M., Wierzba, M., & Stenn, T. L. (2022).
Exploring the role of consumers in closing the loop in fashion: Insights from the circular fashion journey framework. Journal of Cleaner Production, 332, 130965.

Επιστροφή στο ιστολόγιο

Υποβάλετε ένα σχόλιο